Program podujatia

8:30 – 9:30 príchod, registrácia, občerstvenie


9:30 – 12:30

ODBORNÁ KONFERENCIA

- Legislatívne zmeny v cestnej doprave, dopad na dopravcov

- Výučba odbornej spôsobilosti v praxi, poznatky a odporúčania

- Možnosti využívania moderných nástrojov na riadenie autoparku v ponuke telematických systémov

- Vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, majiteľ – vodič. Zodpovednosť a škoda, ako nastaviť systém. Možnosti riešenia

- Záujmové združenia v prostredí cestnej dopravy. Čo páli dopravcov

- Výučba vodičov, stav, nástrahy, odporúčania

...a ďalšie atraktívne témy


12:30 – 15:00 obed 

12:30 – 18:00

POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM

- Testovacie jazdy na najnovších modeloch áut (cca 70 modelov)

- Testovacie jazdy na elektromobiloch na špeciálnom okruhu

- Prehliadka AUTOSHOW – AUTOSALÓN Nitra 2012

- Voľba ALD FLEET AWARDS – Firemného auta roka 2012

- Seminár Prekonávanie pracovného stresu a predchádzanie civilizačným chorobám pod vedením Doc. Ing. Alexandra Ikrinského, PhD. (pre záujemcov)

Od 18:00

SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA

- Odovzdávanie cien ALD FLEET AWARDS – Firemné auto roka 2012

- Vystúpenie skupiny Desmod

(Zmena programu vyhradená)

PROGRAM PODUJATIA

8:30 – 9:30 príjazd, registrácia, občerstvenie

9:30 – 12:30
ODBORNÁ KONFERENCIA
- Náklady, na ktoré sa zabúda: Skryté náklady pri správe firemných vozidiel
- Problémy so spotrebou: Nastavenie car policy z hľadiska reálnych verzus normovaných spotrieb
- Úspora alebo len módna vlna: Trendy alternatívnych pohonov v oblasti fleetov
- Grafy ako na chladničke: Nové označovanie pneumatík verzus ich reálna výkonnosť a životnosť
- Neznalosť stojí peniaze: Novinky z daňovej legislatívy
- Ničenie áut vodičmi: najčastejšie chyby a zlozvyky 
...a ďalšie atraktívne témy

12:30 – 15:00 obed

12:30 – 18:00
POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM
- Testovacie jazdy na najnovších modeloch áut (cca 70 modelov)
- Testovacie jazdy na elektromobiloch na špeciálnom okruhu
- Prehliadka AUTOSHOW – AUTOSALÓN Nitra 2012
- Voľba ALD FLEET AWARDS – Firemného auta roka 2012
- Seminár Prekonávanie pracovného stresu a predchádzanie civilizačným chorobám pod vedením Doc. Ing. Alexandra Ikrinského, PhD. (pre záujemcov)

Od 18:00
SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA 
- Odovzdávanie cien ALD FLEET AWARDS – Firemné auto roka 2012
- Vystúpenie skupiny Desmod

(Zmena programu vyhradená)

TRUCK & BUSINESS

TRUCK & BUSINESS

Magazín Truck & business sa venuje výhradne otázkam podnikania v cestnej doprave, pričom jeho hlavným cieľom je poskytnúť čitateľom čo najkomplexnejšie informácie z oblasti produktovej ponuky, legislatívy či financovania, ktoré im umožnia zefektívniť výber a správu autoparkov nad 3,5 t
Truck Day

Truck Day

Platforma s mottom: „S inšpiráciou do ďalšieho podnikania“. Ideálna možnosť stretnúť sa, diskutovať a vymieňať si skúsenosti z oblasti, ktorá patrí k vášmu core biznisu. Hľadá odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, ale nemali ste možnosť sa ich nikde spýtať
Truck Partner

Truck Partner

Program, ktorého cieľom je spracovávanie spätnej väzby od cestných dopravcov na trendy na trhu a politiku importérov a predajcov jednotlivých značiek vozidiel, finančných či iných spoločností pôsobiacich v segmente
Fleet Awards
fleet day
truck and business
fleet magazin
porovnaj auto
ed assist