Základné informácie

„S inšpiráciou do ďalšieho podnikania“

Zakladáme tradíciu stretnutí na výmenu informácií o pálčivých otázkach cestnej dopravy. Výber miesta podujatia nie vôbec náhodný. Koná sa súčasne s výstavou Autoshow – Autosalón 2012 a v regióne, ktorý je tradične veľmi silno spätý s cestnou dopravou. Konferencia má priniesť pre vás, autodopravcov nové výzvy i inšpiráciu do ďalšieho podnikania.

Účasť je bezplatná 

Bezplatne je zabezpečený vstup na Truck & business Day, AUTOSHOW – AUTOSALÓN Nitra 2012, parkovanie priamo v areáli, občerstvenie počas celého dňa i vstup na večernú recepciu.

ALDFA2012

Zvoľte aj Vy FIREMNÉ AUTO ROKA 2012 a hneď ho aj otestujte!

Hlasovať má právo každý účastník Truck & business Day!

Všetci registrovaní dostanú vopred nominácie v jednotlivých kategóriách i hlasovací kľúč.

ZÁRUKA ODBORNOSTI

Truck & business Day 2012 sa koná pod odbornou garanciou magazínu Truck & business.

truckandbusiness300x300

ZÁRUKA STAVOVSKEJ PRÍSLUŠNOSTI

Na podujatí sa stretnú riadiaci a výkonní pracovníci cestných dopravných spoločností. Ideálna možnosť stretnúť sa, diskutovať a vymieňať si skúsenosti z oblasti, ktorá patrí k vášmu core biznisu. Spolu s účasťou odborne zdatných prednášajúcich hľadať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, ale nemali ste možnosť sa ich nikde spýtať

(Zmena programu vyhradená)

TRUCK & BUSINESS

TRUCK & BUSINESS

Magazín Truck & business sa venuje výhradne otázkam podnikania v cestnej doprave, pričom jeho hlavným cieľom je poskytnúť čitateľom čo najkomplexnejšie informácie z oblasti produktovej ponuky, legislatívy či financovania, ktoré im umožnia zefektívniť výber a správu autoparkov nad 3,5 t
Truck Day

Truck Day

Platforma s mottom: „S inšpiráciou do ďalšieho podnikania“. Ideálna možnosť stretnúť sa, diskutovať a vymieňať si skúsenosti z oblasti, ktorá patrí k vášmu core biznisu. Hľadá odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, ale nemali ste možnosť sa ich nikde spýtať
Truck Partner

Truck Partner

Program, ktorého cieľom je spracovávanie spätnej väzby od cestných dopravcov na trendy na trhu a politiku importérov a predajcov jednotlivých značiek vozidiel, finančných či iných spoločností pôsobiacich v segmente
Fleet Awards
fleet day
truck and business
fleet magazin
porovnaj auto
ed assist